The SBNAF project also provided the grounds for several PhD theses and habilitations of team members:

PhD:
  • Estela Fernández-Valenzuela: "Propiedades físicas de objetos transneptunianos y centauros"; Universidad de Granada, Spain; Programa Oficial de Doctorado en Física y Ciencias del Espacio; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Instituto de Astrofísica de Andalucía; 2017; Open Access Link.
  • Grzegorz Dudziński: "Determining non-convex asteroid models from photometric data"; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland, Faculty of Physics, Astronomical Observatory Institute; 2019.
  • Magda Butkiewicz-Bąk: "Wyznaczanie własności fizycznych Bardzo Małych Planetoid w oparciu o obserwacje fotometryczne i symulacje numeryczne" (Determination of physical properties of Very Small Asteroids based on photometric observation and numerical simulation); Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland, Wydział Fizyki, Instytut Obserwatorium Astronomiczne; 2020.
  • Róbert Szakáts: "Optical and infrared photometric methods and investigations of young stars and Solar System objects"; Eötvös Loránd Tudományegyetem; Természettudományi Kar, Részecskefizika és Csillagászat doktori iskola; MTA CSFK CSI, Budapest, Hungary; 2020.
  • Anikó Takácsné Farkas: "Heat generating chemical processes in planetesimals", Eötvös University, Budapest, Hungary; 2020.
Habilitation:
  • Csaba Kiss: "Infrared observing technics in space astronomy and their application to small solar system bodies"; Konkoly Observatory, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences; Doctor of Sciences (academic "habilitation"), Hungarian Academy of Sciences; Budapest, Hungary; 2018.
  • Przemysław Bartczak: "Modelowanie kształtu i parametrów rotacji planetoid w oparciu o dane fotometryczne" (Modelling shape and rotation paramaters based on photometric data); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics); 2019. Open Access Link
  • Anna Marciniak: "Niwelowanie wpływu efektów selekcji obserwacyjnej na znane własności fizyczne planetoid" (Diminishing the influence of selection effects on known physical properties of asteroids); Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki stosowanej (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Faculty of Physics, Astronomy and Informatics); 2020. Open Access Link
  • Edyta Podlewska-Gaca, preparatory phase during SBNAF project.